KPI bepalen

KPI bepalen, hoe doe je dat?

juni 20, 2017

by — Posted in management

Een KPI, oftewel Key Performance Indicator is een middel om het uw performance management monitoren. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere KPI’s om een goed beeld te krijgen van het presteren van een organisatie.

Dat deze KPI’s zorgvuldig gekozen moeten worden, spreekt vanzelf. Kiest u er teveel uit, dan ziet u door de bomen het bos niet meer. Kiest u er te weinig, dan krijgt u geen goed beeld. En kiest u niet de juiste KPI’s, dan krijgt u een vertekend beeld.

Het bepalen van de juiste KPI’s heeft dus een cruciale rol. Daarom hier enkele tips om deze te bepalen.

Primaire eigenschappen van goede KPI’s

Belangrijke eigenschappen van KPI’S, en de doelstellingen waar zij op gebaseerd zijn, zijn de SMART doelen:

  • Specifiek: Een KPI moet helder geformuleerd zijn. Er moeten geen misverstanden kunnen ontstaan over wat beoogd word.
  • Meetbaar: De gegevens moeten meetbaar zijn. Hiermee worden prestaties inzichtelijk.
  • Acceptabel: De doelstelling waar een KPI op gebaseerd is moet acceptabel zijn voor iedereen binnen de organisatie. Dan is iedereen erop betrokken om dit doel te behalen.
  • Realistisch: het gestelde doel moet realistisch zijn. Een KPI die gebaseerd is op een doel dat niet haalbaar is, geeft natuurlijk altijd slechte resultaten aan. En als het doel te makkelijk is, zullen de resultaten goed zijn, maar nietszeggend.
  • Tijdsgebonden: Een begin- en een eindpunt waarover de resultaten gemeten worden geeft een duidelijk beeld.

Andere kenmerken

Ook is het belangrijk dat KPI’s periodiek meetbaar zijn, en gericht zijn op een doelstelling. Ze moeten het resultaat van de organisatie direct beïnvloeden, en zijn niet financieel gebonden. Ze worden vastgesteld door het management, maar moeten door medewerkerts te beïnvloeden zijn, anders hebben ze geen zin.

Ook is het beter, kleinere stappen te nemen in het behalen van een doel, dan één te grote stap. Resultaten die steeds weer goed realiseerbaar zijn, motiveren uw medewerkers, te hoog gegrepen doelen demotiveren alleen maar.

Adviesbureau inzetten

Adviesbureau inschakelenHet gebruiken van KPI’s om uw Performance management te monitoren zal u zeker helpen om uw organisatie goed te laten presteren. Om u te helpen de juiste KPI’s te kiezen en deze goed te monitoren kunt u het beste een adviesbureau inschakelen. Een bureau als bijvoorbeeld IPM-partners kan van onschatbare waarde zijn bij het vaststellen van KPI’s. En ook bij het continue verbeterproces voor uw organisatie. Zodat uw organisatie niet alleen nu goed zal presteren, maar dat in de toekomst ook zal blijven doen!